Gentle Teaching Danmark


Startside
GT i ledelse
Historier fra praksis
Artikler
Søg
Kontakt

Velkommen

Det kræver megen faglig ekspertise at sikre et godt liv til de svageste grupper af (sprogløse, problemskabende og selvskadende) udviklingshæmmede. Landsbyen Sølund kigger løbende på den pædagogisk metodeudvikling der sigter på udviklingen af ligeværdige personlige relationer mellem beboer og personale.

Samarbejdet med professor John McGee, Nebraska, USA har ført til udviklingen af en europæisk udgave af metoden Gentle Teaching, som har vist sig at være yderst hensigtsmæssig navnlig for de svageste grupper.

Der arbejdes på at udfylde denne hjemmeside med materiale omkring Gentle Teaching.

Indtil da forefindes der artikler på Landsbyen Sølunds hjemmeside - www.solund.dk

af Jacob Kjeldberg
beboer Landsbyen Sølund

Nyheder

Følg med på www.VISS.dk
Videnscenter Skanderborg, Sølund

 

 


Gentle Teaching International


Startside | GT i ledelse | Historier fra praksis | Artikler | Søg | Kontakt

 WEB ansvarlig - Landsbyen Sølund
Hvis du får problemer eller har spørgsmål vedrørende dette websted, skal du kontakte [britt.bach.madsen@skaderborg.dk]
Sidst opdateret: 25. april 2008.